Naši pacijenti

Naši pacijenti

Naš pristup i obaveze prema pacijentima

Pacijenti u Affidei se osećaju sigurno, ugodno i dobrodošlo.
• Tačni smo i obavljamo preglede u zakazano vreme.
• Srdačno vas dočekujmo i poštujemo vaša prava, uverenja i vrednosti.
• Pružamo usluge pacijentima bez obzira na rasu, pol, starost, zdravstveno stanje, bračni status, nacionalnost ili etničku pripadnost, religiju ili bilo koje druge razloge.
• Takođe smo se pobrinuli da budemo dostupni pacijentima sa otežanim kretanjem i pacijentima sa posebnim potrebama.
• Naš tim će u svakom trenutku voditi računa o vašoj bezbednosti i komforu i podsticaće vas da učestvujete u pregledu davanjem primedbi ili predloga.
• U svakom trenutku imate pravo odbiti našu uslugu, ali se oslanjamo na vas da ćete sa vašim lekarom razmotriti odluku o odbijanju pregleda i posledicama takve odluke.
• Imate pravo na zaštitu svoje privatnosti, sva komunikacija i evidencija vezana za Vas i vaš pregled biće tretirana kao tajna od strane osoblja centra. Sama pretraga obavlja se diskretno i na način koji štiti vašu privatnost u najvećoj mogućoj meri.
• Osoblje centra obavezuje se da razmotri svaku vašu primedbu objektivno i bez odlaganja.

Obaveze pacijenata

Vaša saradnja neophodna je za sprovođenje pregleda na siguran i kvalitetan način.
• U potpunosti odgovorite na Sigurnosni upitnik / Saglasnost za pregled.
• Vaša je odgovornost da nas upoznate sa svim informacijama koje se traže u Sigurnosnom upitniku/Saglasnosti za pregled, ukoliko vam ih uruči osoblje centra. Molimo vas da zbog vlastite sigurnosti u potpunosti i tačno ispunite Saglasnost za pregled.
• Sarađujte i komunicirajte s našim osobljem.
• Vaše je pravo, ali i odgovornost da aktivno učestvujete i zatražite informacije o bilo čemu što ne razumete pre, tokom ili nakon obavljenog pregleda.
• Poštovanje i razumevanje.
• Vaša je odgovornost da poštujete prava, privatnost i poverljivost drugih pacijenata.
• Molimo vas da bez odlaganja obavestite osoblje centra ukoliko kasnite ili morate odložiti pregled u zakazanom terminu.Ovaj veb sajt koristi kolačiće kako bi Vam ponudio bolje iskustvo u pretraživanju.
Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće i kako možete da promenite podešavanja.