Naš tim
dr Aleksandar Radosavljević, Affidea Beograd, Affidea klinika, klinika affidea, Neurologija, kardiologija, kardiolog, holter ekg, ultrazvuk srca, holter pritiska, ortopedija, pulmologija, ultrazvuk, rentgen, mamografija, RTG, MRI, MSCT, dijagnostika

Specijalista radiologije od 1986 godine. Profesionalnu karijeru počeo 1981 godine. Od 1983. do 1995. Godine radio u Zavodu za onkologiju i radiologiju u Kladovu, na poslovima rendgen dijagnostike i radioterapije tumorskih bolesti. 1995 god, prelazi na VMA gde radi u kabinetu za neuroradiologiju do 2007. godine, baveći se neinvazivnim i invazivnim dijagnostčkim metodama bolesti centralnog nervnog sistema, a od 2003. i invazivnim terapijskim procedurama. Od 2007. do 2016. godine je radio u KBC Bežanijska kosa, kao načelnik sektora za CT i MR dijagnostiku. Od novembra 2016. godine, privučen novim mogućnostima instalirane opreme, prelazi u Affidea Beograd.

dr Dušan Radaković, Affidea Beograd, Affidea klinika, klinika affidea, Neurologija, kardiologija, kardiolog, holter ekg, ultrazvuk srca, holter pritiska, ortopedija, pulmologija, ultrazvuk, rentgen, mamografija, RTG, MRI, MSCT, dijagnostika

Opšti radiolog sa višegodišnjim iskustvom, obučen za pedijatrijsku i adultnu patologiju u oblastima body, CNS i MSK imaging. Završio strukovne akademske studije sa temom MRCP.

Ljiljana Sekulić, Affidea Beograd, Affidea klinika, klinika affidea, Neurologija, kardiologija, kardiolog, holter ekg, ultrazvuk srca, holter pritiska, ortopedija, pulmologija, ultrazvuk, rentgen, mamografija, RTG, MRI, MSCT, dijagnostika

Medicinska sestra sa šesnaest godina iskustva. Nakon završene srednje medicinske škole počinje da radi u Urgentnom centru, gde ostaje dve godine. Potom počinje da radi u jednom od prvih privatnih dijagnostičkih centara u Beogradu i Srbiji.
Nakon završene škole strukovnih studija opšteg smera 2010.g, ( prosek 9.5), biva postavljena na mesto glavne sestre. Od otvaranja Affidee u Srbiji 2016. g. je u timu zajedno sa ostalim zaposlenima, na mestu glavne sestre bolnice.

Biljana Aksentijević, Affidea Beograd, Affidea klinika, klinika affidea, Neurologija, kardiologija, kardiolog, holter ekg, ultrazvuk srca, holter pritiska, ortopedija, pulmologija, ultrazvuk, rentgen, mamografija, RTG, MRI, MSCT, dijagnostika

Glavni, visoko-strukovni, radiološki tehničar Affidea centra. Iza Biljane je 20 godina iskustva i to na VMA gde je bila glavni tehničar odeljena za CT i magnetnu rezonancu. Tokom svog rada na VMA, Aksentijevićeva je sedam meseci provela u mirovnoj misiji u Banguiju, u Centralno Afričkoj Republici.

Milan Stojanović, Affidea Beograd, Affidea klinika, klinika affidea, Neurologija, kardiologija, kardiolog, holter ekg, ultrazvuk srca, holter pritiska, ortopedija, pulmologija, ultrazvuk, rentgen, mamografija, RTG, MRI, MSCT, dijagnostika

Po završetku srednje medicinske škole, upisuje i višu medicinsku školu, i stiče zvanje višeg radiološkog tehničara. Karijeru počinje na Kliničkom centru Srbije, a potom radi u KBC Bežanijska kosa. Affidea timu se pridružuje krajem 2017. godine. U međuvremenu je završio i specijalističke studije, i stekao zvanje specijalista strukovni medicinski radiolog.

Ksenija Čejić, Affidea Beograd, Affidea klinika, klinika affidea, Neurologija, kardiologija, kardiolog, holter ekg, ultrazvuk srca, holter pritiska, ortopedija, pulmologija, ultrazvuk, rentgen, mamografija, RTG, MRI, MSCT, dijagnostika

Po završetku srednje medicinske škole, smer radiološki tehničar, je upisala višu školu, posle koje je stekla zvanje višeg radiološkog tehničara. Radila je u Urgentnom centru, na VMA, u privatnim dijagnostičkim ustanovama, a Affidea timu se priključuje u decembru 2016.

Sandra Perović, Affidea Beograd, Affidea klinika, klinika affidea, Neurologija, kardiologija, kardiolog, holter ekg, ultrazvuk srca, holter pritiska, ortopedija, pulmologija, ultrazvuk, rentgen, mamografija, RTG, MRI, MSCT, dijagnostika

Završila srednju Medicinsku školu, smer pedijatrijska sestra-tehničar, nakon čega je upisala studije i stekla zvanje nutricioniste dijetetičara. Prve korake u karijeri je napravila u Domu Zdravlja Savski venac kao i na Dečijoj Univerzitetskoj klinici Tiršova.

Dušan Vujić, Affidea Beograd, Affidea klinika, klinika affidea, Neurologija, kardiologija, kardiolog, holter ekg, ultrazvuk srca, holter pritiska, ortopedija, pulmologija, ultrazvuk, rentgen, mamografija, RTG, MRI, MSCT, dijagnostika

Medicinski tehničar, po završetku srednje medicinske škole, radi u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć, a potom odlazi u inostranstvo, gde ostaje jedan vremenski period. Po povratku u Srbiju, radi u Kliničkom centru Srbije, u Službi za anesteziju i reanimaciju, na poslovima medicinskog tehničara – anestetičara.

Danica Maksimović, Affidea Beograd, Affidea klinika, klinika affidea, Neurologija, kardiologija, kardiolog, holter ekg, ultrazvuk srca, holter pritiska, ortopedija, pulmologija, ultrazvuk, rentgen, mamografija, RTG, MRI, MSCT, dijagnostika

Dobitnik Povelje Saveza zdravstvenih radnika Jugoslavije kao najbolja medicinska sestra, ima višedecenijsko iskustvo iz oblasti neurologije. Svoju karijeru je počela na Institutu za neurologiju KCS, a potom radila i kao glavna sestra u Odseku za kliničku elektromiografiju. Specijalizovana u toj oblasti, radila je kao edukator, izlagala svoje stručne radom na seminarima, simpozijumima i kongresima i godinama radila kao stručni saradnik na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.

dr Sanja Pavlović, Affidea Beograd, Affidea klinika, klinika affidea, Neurologija, kardiologija, kardiolog, holter ekg, ultrazvuk srca, holter pritiska, ortopedija, pulmologija, ultrazvuk, rentgen, mamografija, RTG, MRI, MSCT, dijagnostika

Osnovne, postdiplomske i doktorske studije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Specijalistički ispit položila iz neuropsihijatrije u Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Stručnjak sa preko 20 godina iskustva, član brojnih evropskih i srpskih stručnih društava, istraživač u brojnim studijama, sa 187 objavljenih radova.

Aleksandra Radosavljević, Affidea Beograd, Affidea klinika, klinika affidea, Neurologija, kardiologija, kardiolog, holter ekg, ultrazvuk srca, holter pritiska, ortopedija, pulmologija, ultrazvuk, rentgen, mamografija, RTG, MRI, MSCT, dijagnostika

Doktor medicine. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u julu 2017.godine. Pripravnički staž obavljala u Domu zdravlja Zemun i KBC Zemun na odeljenju interne medicine i hirurgije.
U toku studija učestvovala na Globalnoj studentskoj konferenciji biomedicinskih nauka i Internacionalnom kongresu Evropskog udruženja kardiovaskularne i endovaskularne hirurgije kao član organizacionog tima. Radila kao demonstrator na katedri Histologije sa embiologijom i katedri Socijalne medicine. Finalista Case study show-a 2017 za kompaniju Roche u oblasti onkologije. Oblasti njenog profesionalnog interesovanja su dermatovenerologija, radiologija, neurologija i fizikalna medicina.

prof. dr Miloš A. Lučić, Affidea Beograd, Affidea klinika, klinika affidea, Neurologija, kardiologija, kardiolog, holter ekg, ultrazvuk srca, holter pritiska, ortopedija, pulmologija, ultrazvuk, rentgen, mamografija, RTG, MRI, MSCT, dijagnostika

Osnovne, postdiplomske i doktorske studije završio na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu, A sa Evropskim društvom za neuroradiologiju dobio diplome iz neuroradiologije i pedijatrijske neuroradiologije. Bio je predsednik srpskog društva radiologa i direktor Onkološkog instituta Vojvodine gde i radi kao radiolog preko 20 godina. Potpredsednik je sprskog društva neuroradiologa, profesor radiologije i neuroradiologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i predsednik akreditacionog veća komiteta za radiološke politike pri Evropskom veću radiologa.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće kako bi Vam ponudio bolje iskustvo u pretraživanju.
Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće i kako možete da promenite podešavanja.