EMNG

EMNG

Elektromioneurografija (EMNG) je elektrofiziološka dijagnostička metoda kojom se ispituje funkcija neuromišićnog sistema.

Ova metoda podrazumeva dve metode: elektroneurografiju (ENG), koja meri brzinu provođenja kroz motorna I senzitivna vlakna perifernih nerava, I elektromiografiju (EMG), koja ispituje električnu aktivnost mišića (inserciona aktivnost, spontana aktivnost mišića I akcionih potencijala motornih jedinica).

EMNG dijagnostička metoda daje odgovore na pitanja:
• Da li je funkcija mišića patološki promenjena?
• Da li je promena mišićnog ili nervnog porekla?
• Da li je promena lokalizovana (fokalna), multifokalna ili difuzna?
• Da li je oboljenje akutnog ili hroničnog karaktera?
• Da li su oštećenja motorna, senzitivna ili mešovita sa zahvatanjem obe vrste vlakana perifernih nerava?

Metode rada u elektromioneurografiji su:
• Određivanje motornih brzina provođenja perifernih živaca – MBP;
• Određivanje senzitivnih brzina provođenja perifernih živaca – SBP;
• Polisegmentalno ispitivanje brzina provodljivosti mešovitih živaca;
• EMG mišića lica;
• EMG trupa I ekstremiteta;
• Test neuromišićne transmisije – TNT;
• Blink refleks ili refleks treptanja – BR;
• Test na tetaniju;
• Mikroelektromiografija – elektromiografija pojedinačnog mišićnog vlakna sa merenjem JITTER.

Konsultacije, saveti, preporuke
Za sve konsultacije, savete i preporuke na usluzi su vam naši radiolozi i ostali medicinsko osoblje.Ovaj veb sajt koristi kolačiće kako bi Vam ponudio bolje iskustvo u pretraživanju.
Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće i kako možete da promenite podešavanja.